Hlavní partneři konference

Microsoft ATComputers Acer HP Lenovo Intel IT ve škole Dumy

Program

08:30 - 08:50
Prezence účastníků
08:50 - 09:00
Úvod
09:00 - 09:30
Mobilní dotyková zařízení ve škole
hlavní blok
09:30 - 10:00
Jak vybrat vhodné vybavení "nejen" pro Výzvu č. 51
Podle čeho si vybírat tablet, jaké má mít tablet vlastnosti, Představení tabletů, které jsou nyní k dispozici, ukázky příslušenství
10:00 - 10:20
Výukový obsah a aplikace vhodné pro školy
Digitální učebnice, online dostupný výukový obsah a sdílení zkušeností
10:20 - 10:55
Interaktivní metody výuky s využitím tabletů v praxi
Ukázková hodina, projektové vyučování, využití při experimentech i další tipy jak neučit s tablety frontálně
10:55 - 11:15
Přestávka, prostor pro diskusi s partnery a přesun na zvolený workshop
workshopy v sálech
11:15 - 11:45
- Co má nabízet moderní školní web?
- Office 365 - Možnosti komunikace, sdílení, spolupráce v době tabletů?
- OneNote - Jak může vypadat inteaktivní školní sešit nejen pro žáky
- Jak učit i se "30 tablety" ve třídě? Online dostupné výukové prostředí iTřída
11:45 - 12:00
Přestávka, prostor pro diskusi s partnery a přesun na zvolený workshop
workshopy v sálech
12:00 - 12:30
- Zkušenosti ze škol, které již s tablety pracují
- Moderní technologie vhodné pro školy
- Projektová výuka s využitím tabletů
- Pojďme experimentovat s využitím tabletů
12:30 - 12:40
Přestávka, prostor pro diskusi s partnery a přesun do hlavního sálu
hlavní sál
12:40 - 13:00
Slavnostní zakončení, vylosování cen
13:00 - 14:00
Oběd, prostor pro diskuzi, ukázky řešení partnerů konference v předsálí

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na adrese
roadshow@icstic.cz

nebo použijte telefonní číslo
261 197 468